Televizory

Technická podpora pro televizory

Během používání televizoru se mohou vyskytnout potíže s jeho funkčností. Tyto mohou být způsobeny např. různými aktualizacemi v televizním vysílání.

Níže jsou k dispozici aktualizace pro konkrétní typ televizoru, které zvyšují stabilitu přístrojů vůči těmto vlivům. Tyto lze do televizoru nainstalovat bez nutnosti servisního zásahu, svépomocí. Aktualizace televizoru požaduje základní znalost práce s PC a striktní dodržování přiloženého návodu. V případě jeho nerespektování hrozí nevratné poškození přístroje. Záruka v tomto případě nemůže být uznána.

Jednotlivé aktualizace jsou určeny pro konkrétní televizory s uvedeným modelovým označením, s konkrétní verzí software nebo s konkrétním sériovým číslem:

  • Verzi softwaru si můžete v TV ověřit v Menu>Systém>Nastavení>Více…>Aktualizace softwaru (viz. obr. níže)

  • Sériové číslo je uvedeno na štítku na zadní straně televizoru s označením SN (viz. obr níže). Rozhodující je prvních sedm číslic

V případě, že se potýkáte s problémy u televizoru, který zde není uveden, kontaktujte nás. Pro rychlejší vyřešení vašeho problému uveďte při první komunikaci sériové číslo televizoru.


Aktualizace pro televizory s modelovým označením TVHxxPxxxT nebo TVFxxPxxxT a verzí software V.1.38.7.0 

Součástí staženého ZIP souboru je aktualizace SW a podrobný návod instalace.

 

Pro bezproblémový provoz televizoru doporučujeme tuto aktualizaci provést.